• Monica Bertinussen

  Psykologspesialist

  Monica Bertinussen er psykologspesialist med spesialisering i barne- og ungdomspsykologi. Hun har en videreutdanning innenfor Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) og fullfører for øyeblikket en videreutdanning til å bli veileder og lærer innenfor ISTDP.
  Monica har sin hovedstilling ved BUP Hinna i Stavanger hvor hun har arbeidet i over 12 år. Hun har også en privat praksis hvor hun arbeider med voksne samt tar undervisningsoppdrag. Hun er spesielt engasjert i hvordan terapeuter kan videreutvikle seg og ta vare på seg selv i den kliniske hverdagen.
  Monica skal være faglig leder for Schizofrenidagene i 2020 sammen med Lone Viste.
   
   

  Program
  • Schizofrenidagene 2020
   10:55 - 11:05 Sal: Mastrafjorden