Event has been expired
 • William Liknes

  Erfaringsformidler

  William Liknes er 37 år, og kommer fra Karmøy. Han har hele livet følt seg annerledes og mindre verd. Hans løsning på livet ble rus, en løsning som varte i 20 år. Nå har han funnet andre mestringsstrategier, noe han vil dele med Schizofrenidagene. William Liknes er i teamet «Recoverypilotene» fra Hurdalsjøen. 
   

  Program
  • 14:35 - 07-11-2019 Møteleder: Lars Conrad Moe, klinikksjef, klinikk psykisk helse barn unge og rusavhengige, SUS

    
Cookies policy