Event has been expired
 • Erik Salvador

  Orlogskaptein/Psykiater


   

  Program
  • 14:00 - 06-11-2019 Forsvarets sanitet (FSAN) har det siste året pilottestet VRET for veteraner med PTSD etter deltakelse i internasjonale militære operasjoner. Ved hjelp av avansert VR-teknologi kan de nå eksponere veteranene for traumatiske situasjoner og triggere fra utenlandstjenesten på en måte som tidligere ikke har vært mulig. FSAN vil i denne presentasjonen dele sine erfaringer fra dette arbeidet, samt snakke om et fremtidig forskningsprosjekt på VRET for PTSD.

   Møteleder: Sisilie Lunde
    


    
Cookies policy