• David Selim Dundar

    David Selim Dundar er født i Norge av foreldre med tyrkisk og iransk opprinnelse.  Han er medforfatter i boken Fanget i Tyrkia. Sommeren 2006 dro David Selim Dundar på ferie med sine fosterforeldre til Tyrkia. Under ferieoppholdet ble David og broren forsøkt kidnappet av sine biologiske foreldre. Stavanger kommune satte i gang en omfattende redningsaksjon hvor de to barna ble smuglet hjem til Norge. Fanget i Tyrkia er Davids egen fortelling om saken, ført i pennen av forfatter Bjørn Arild Ersland. Det er fortellingen om flukten fra foreldrene, og om kjærligheten til en far en ikke kan være sammen med. 

    Program
    • J: Fra utagering til selvaksept - gutter, stress og psykisk helse
      14:00 - 15:15