Event has been expired
 • Kjell Kjærvik

  Psykiatrisk sykepleier

  Kjell Kjærvik, er psykiatrisk sykepleier og har videreutdanning i stress og krisebearbeidelse (RITS),
  Jobber som Fagrådgiver ved regional Sikkerhetsseksjon, OUS.
  Er i arbeidsgruppe og hovedinstruktør i den nye nasjonale opplæringsmodellen MAP(Møte med aggresjonsproblematikk i psykisk helsevern) ett samarbeidsprosjekt mellom de 3 regionale sikkerhetsavdelingene i Bergen,Trondheim og Oslo, SIFER og helse fonna og Helse Stavanger.
   
  Part of the MAP-project (Management of Aggression problems), a  new Norwegian staff training program for the prevention and management of aggression and violence issues.
  The purpose of the project has been to prepare a standardized, evidence-based and quality-assured training of employees related to this problem. MAP has been a collaborative project between the SIFER network, the three regional high security forensic units, Helse Stavanger and Helse Fonna.
   
   

  Program
  • 14:00 - 06-11-2019 Siden 2015 har det pågått et omfattende arbeid med å utarbeide et nasjonalt opplæringsprogram knyttet til forebygging og håndtering av aggresjonsproblematikk. Dette arbeidet har fått navnet MAP som står for «Møte med AggresjonsProblematikk». Vold er et komplekst fenomen, men må forstås som en del av et samspill. Hvorfor er det slik at noen oftere kommer i konflikter med pasientene enn andre? I denne workshopen utforskes hvorvidt helsepersonell kan være en kilde til aggresjon, hvordan de kan være det og hva som kan gjøres med det.

   Part of the MAP-project (Management of Aggression problems), a  new Norwegian staff training program for the prevention and management of aggression and violence issues. The purpose of the project has been to prepare a standardized, evidence-based and quality-assured training of employees related to this problem. MAP has been a collaborative project between the SIFER network, the three regional high security forensic units, Helse Stavanger and Helse Fonna.


   Møteleder: Julie Anne Rosså
    
Cookies policy