Event has been expired
 • Trond Diseth

  Spesialist, barne- og ungdomspsykiatri

  Trond H. Diseth (f. 1957) er avdelingsoverlege og professor dr.med. ved Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet og Universitetet i Oslo. Han er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og har vært ansatt ved Barneklinikken, Rikshospitalet siden 1990. Han har her nærmere 30 års klinisk og forskningserfaring vedrørende tverrfaglig, helhetlig utredning, behandling og oppfølging av alvorlig og/eller kronisk somatisk syke barn/unge og deres familier, samt ulike sammensatte psykosomatiske tilstandsbilder. Disse områdene krever en helhetlig biopsykososial tilnærming hvor også stress- og traume-perspektivet står sentralt. Han arbeider for økt og tett samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatri, pediatri og habilitering.
   
   

  Program
  • 11:15 - 08-11-2019 Ordstyrer: Jan Olav Johannessen, forskningssjef, SUS KPHV
Cookies policy