• Harald Lauvås Korsåsen

    Stud. jur.

    Program
    • K: Kan psykoterapi skade pasienten? Hva vet vi?
      14:00 - 15:15