• Jørgen Flor

  Psykolog

  Utdannet psykolog fra NTNU i 2016. Etter dette har jeg arbeidet i barnevernet i to år, før jeg siden 2018 har vært psykolog ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, for bydel Grünerløkka. Jeg er i spesialisering som klinisk voksenpsykolog. Min terapiinteresse er innenfor metakognitiv terapi og mentaliseringsbasert terapi. Siden studietiden har jeg hatt ett brennende engasjement for spørsmål knyttet til psykologifagets etiske sider og til kvaliteten på psykologisk behandling. Derfor har jeg også vært medlem av Fagetisk råd i Norsk psykologforening siden 2016. Jeg har også stiftet og er styreleder i Norsk forening for pasientsikkerhet i psykisk helse. ​

  Program
  • K: Kan psykoterapi skade pasienten? Hva vet vi?
   14:00 - 15:15 Sal: Preikestolen 1-2 (1. Etasje 20/30)