Event has been expired
 • Jørgen Flor

  Psykolog

  Utdannet psykolog fra NTNU i 2016. Etter dette har jeg arbeidet i barnevernet i to år, før jeg siden 2018 har vært psykolog ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, for bydel Grünerløkka. Jeg er i spesialisering som klinisk voksenpsykolog. Min terapiinteresse er innenfor metakognitiv terapi og mentaliseringsbasert terapi. Siden studietiden har jeg hatt ett brennende engasjement for spørsmål knyttet til psykologifagets etiske sider og til kvaliteten på psykologisk behandling. Derfor har jeg også vært medlem av Fagetisk råd i Norsk psykologforening siden 2016. Jeg har også stiftet og er styreleder i Norsk forening for pasientsikkerhet i psykisk helse. ​

  Program
  • 14:00 - 06-11-2019 Formålet med seminaret er å informere om potensialet for skade som ligger i psykoterapeutisk praksis, hvordan det kan oppleves fra brukerperspektivet og ikke minst hva behandlere kan gjøre. Stilen er utforskende og inviterende fremfor refsende.

   Etter en kort innledning vil det være fire faginnlegg á 15 minutter. Faginnleggene vil belyse negative effekter i terapi fra terapeuten, forskeren, juristen og brukerens perspektiv. Seminaret vil avsluttes med en panelsamtale med innlederene, med forberedte spørsmål og mulighet for innspill fra salen.


   Møteleder: Målfrid J. Frahm Jensen

    
   .
    
Cookies policy