• Leif Edward Ottesen Kennair

  Professor; spesialist i klinisk psykologi


  Professor i psykologi, institutt for psykologi, NTNU. Spesialist i klinisk psykologi og veileder i kognitiv terapi. Har undervisningsansvar for fagene Personlighetspsykologi II og Psykiske lidelser, i tillegg underviser om temaer som angst- og fobibehandling, atferdsgenetikk, evolusjonspsykologi og seksuell trakassering i en rekke andre fag på bachelor, master og profesjonsstudiet. Forsker på en rekke områder. Sammen med kollegaer på poliklinikken ved institutt for psykologi forsker vi på effektiv behandling for og mekanismene bak psykiske lidelser (feks tvangslidelse, depresjon og generalisert angst) og plager (feks lav selvfølelse og plager etter hodeskader). Vi bruker hovedsakelig metakognitiv terapi og kognitiv atferdsterapi. I tillegg driver jeg med psykologisk grunnforskning på seksuell atferd og konflikt fra et evolusjonspsykologisk perspektiv, samt anvendt og innovativ forskning mot seksuell trakassering blant unge med utgangspunkt i grunnforskning.

  Program
  • K: Kan psykoterapi skade pasienten? Hva vet vi?
   14:00 - 15:15