• Thomas Nag

  Psykiatrisk sykepleier

  Thomas Nag er psykiatrisk sykepleier og jobber som kvalitetsrådgiver ved klinikk for sikkerhetspsykiatri i Bergen og som rådgiver ved kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Han er prosjektleder for den nye nasjonale opplæringsmodellen MAP (Møte med aggresjon og voldsproblematikk i psykisk helsevern).
   

  Program
  • G: MAP: Kan helsepersonell være en kilde til aggresjon? Om å se seg selv i speilet
   14:00 - 15:15 Sal: Kjerag, 1. etasje (55/70)