• Annika Skandsen

  Doktorgradsstipendiat og psykologspesialist

  Psykologspesialist ved BUP Hinna, Stavanger universitetssykehus. 

  Spesialist i barne- og ungdomspsykologi og Master of Science i ledelse. Skandsen sitter i RBUP Øst/Sør sin ressursgruppe i Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi. Hun har utviklet og er kursleder for Helsetilsynet sin årlige kursrekke for Fylkesmannsembetene i tilsynssamtaler med barn/ungdom som bor på barneverninstitusjoner.

  Faglige hovedinteresser er traumebehandling, omsorgssvikt, utviklingspsykologi, tverretatlig samarbeid, kriminalpsykologi og selvskading/suicidalitet. Hun har gitt ut flere publikasjoner fra feltet og har jobbet med traumatiserte barn/ungdom innenfor flere ulike instanser: politiet v/Statens barnehus, statlig barnevern v/Bufetat, Sosialpediatrisk seksjon v/Barneklinikken Ullevål sykehus/Rikshospitalet og Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk (BUP).

   

  Program
  • H: Traumebehandling for barn i bokstavjungelen; kliniske perspektiver
   13:00 - 14:15 Sal: Uburen (2. etasje 75/220)