Event has been expired
 • Annika Skandsen

  Doktorgradsstipendiat og psykologspesialist

  Psykologspesialist ved BUP Hinna, Stavanger universitetssykehus. 

  Spesialist i barne- og ungdomspsykologi og Master of Science i ledelse. Skandsen sitter i RBUP Øst/Sør sin ressursgruppe i Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi. Hun har utviklet og er kursleder for Helsetilsynet sin årlige kursrekke for Fylkesmannsembetene i tilsynssamtaler med barn/ungdom som bor på barneverninstitusjoner.

  Faglige hovedinteresser er traumebehandling, omsorgssvikt, utviklingspsykologi, tverretatlig samarbeid, kriminalpsykologi og selvskading/suicidalitet. Hun har gitt ut flere publikasjoner fra feltet og har jobbet med traumatiserte barn/ungdom innenfor flere ulike instanser: politiet v/Statens barnehus, statlig barnevern v/Bufetat, Sosialpediatrisk seksjon v/Barneklinikken Ullevål sykehus/Rikshospitalet og Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk (BUP).

   

  Program
  • 13:00 - 07-11-2019 Det finnes flere evidensbaserte behandlingsmetoder for traumatiserte barn. Hvordan kan klinikere forvalte disse ulike metodene for å tilpasse behandlingen til det enkelte barnet? Og uavhengig av metode, hva må til for å kunne gi god traumebehandling?

   Møteleder: Gro Christensen Peck
Cookies policy