Event has been expired
 • Roald Omdal

  Spesialist i revmatologi og indremedisin

  Roald Omdal (f. 1950) Spesialist i indremedisin og revmatologi, prof 2 ved Det medisinske fakultet, UiB. Sterk interesse for klinisk immunologi, spesielt mekanismer for kognitiv svikt ved autoimmune sykdommer, og forståelsen av kronisk fatigue i et biologisk perspektiv. Leder av Klinisk immunologisk forskningsgruppe ved SUS der åtte PhD kandidater foreløpig har disputert på slike emner .
   

  Program
  • 13:00 - 07-11-2019 Kronisk utmattelse er et vanlig klinisk fenomen, forbundet med sterkt funksjonstap. Ofte finnes det ikke noen åpenbar underliggende årsak til utmattelsesfølelsen. Vegard Wyllers innlegg gir en kort innføring i hvordan kronisk, uforklarlig utmattelse kan forståes i et biopsykososialt perspektiv. Deretter drøfter jeg hvilke konsekvenser en slik forståelse bør ha for utredning, diagnosesetting, behandling og kommunikasjon med pasienten. 

   Fatigue – en sykelig form for trøtthet og utmattelse – er vanlig ved alle kroniske inflammatoriske tilstander, ved kreft, og ved nevrodegenerative sykdommer. Det er stor usikkerhet og uenighet i befolkningen og blant fagpersoner om hva fenomenet egentlig representerer, og det finnes per i dag ingen effektiv behandling av fatigue. Roald Omdals foredrag vil gi en innføring i en biologisk forståelsesmodell av fatigue og vise hvordan fatigue genereres via cerebrale signalveier ved ulike grunnsykdommer.


   Møteleder: Anja Hansgaard

                             
Cookies policy