• Roald Omdal

  Spesialist i revmatologi og indremedisin

  Roald Omdal (f. 1950) Spesialist i indremedisin og revmatologi, prof 2 ved Det medisinske fakultet, UiB. Sterk interesse for klinisk immunologi, spesielt mekanismer for kognitiv svikt ved autoimmune sykdommer, og forståelsen av kronisk fatigue i et biologisk perspektiv. Leder av Klinisk immunologisk forskningsgruppe ved SUS der åtte PhD kandidater foreløpig har disputert på slike emner .
   

  Program
  • K: Utmattelse - fra forståelse til klinisk praksis
   13:00 - 14:15 Sal: Mastrafjorden B (1.etasje 118/251)