• Roald Omdal

  Spesialist i revmatologi og indremedisin

  Roald Omdal (f. 1950) er spesialist i revmatologi og i indremedisin og overlege. Han er professor ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen; og prof dr med., Seksjon for klinisk immunologi/ Forskningsavdelingen Stavanger Universitetssjukehus.

  Program
  • K: Utmattelse - fra forståelse til klinisk praksis
   13:00 - 14:15