Event has been expired
 • Kristin Sverdvik Heiervang

  Forsker/psykolog PhD.

  .K. S. Heiervang er forsker, psykolog Phd og leder forskningsgruppen Psykisk helse, behandling og implementering ved FoU-avdeling psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Hun er ansvarlig for implementeringen av IMR og Ahus sitt bidrag i prosjektet Bedre PsykoseBehandling. Hun har arbeidet ved FOU-avdeling psykisk helsevern ved Ahus siden 2009 og har erfaring med flere større forskningsprosjekter. I tillegg har hun en bistilling ved senter for medisinsk etikk ved det medisinske fakultetet ved UiO. Hennes forskningsområder inkluderer psykososial behandling ved alvorlige psykiske lidelser, implementering av kunnskapsbaserte praksiser, oppsøkende behandlingsteam (ACT-team), implementering og bruk av IMR, samhandling, psykoedukativt familiesamarbeid, pårørendearbeid, kvalitet på tjenester og pasienterfaringer. Hun er prosjektleder for forskningen på medisinfri behandling ved Ahus og ansvarlig for implementeringen i prosjektet Bedre pårørendesamarbeid.

  Program
  • 13:00 - 07-11-2019 Møteleder: Lone Viste
   15:45 - 07-11-2019
   Susan McGurk: Cognitive remediation and recovery
   Torill Ueland: Kognitiv trening - hvordan kan vi få det til?
   På tross av at forskning viser at at kognitiv trening kan ha en positiv effekt både på kognitiv funksjon og funksjon i hverdagen er det i liten grad i bruk i klinisk praksis i Norge. I foredraget vil jeg snakke om de praktiske sidene ved kognitiv trening og implementering i en norsk setting. Jeg vil særlig belyse de viktigste ingrediensene i kognitiv trening og hva som skal til av utstyr, opplæring og ressurser for å komme i gang.
    

   Kristin Heiervang: Bedringsorienterte praksiser på tvers av kommune og spesialisthelsetjenesten – veien framover

   Møteleder: Jan-Erik Nilsen, faglig rådgiver
Cookies policy