• Kristin Sverdvik Heiervang

  Forsker/psykolog PhD.

  .K. S. Heiervang er forsker, psykolog Phd og leder forskningsgruppen Psykisk helse, behandling og implementering ved FoU-avdeling psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Hun er ansvarlig for implementeringen av IMR og Ahus sitt bidrag i prosjektet Bedre PsykoseBehandling. Hun har arbeidet ved FOU-avdeling psykisk helsevern ved Ahus siden 2009 og har erfaring med flere større forskningsprosjekter. I tillegg har hun en bistilling ved senter for medisinsk etikk ved det medisinske fakultetet ved UiO. Hennes forskningsområder inkluderer psykososial behandling ved alvorlige psykiske lidelser, implementering av kunnskapsbaserte praksiser, oppsøkende behandlingsteam (ACT-team), implementering og bruk av IMR, samhandling, psykoedukativt familiesamarbeid, pårørendearbeid, kvalitet på tjenester og pasienterfaringer. Hun er prosjektleder for forskningen på medisinfri behandling ved Ahus og ansvarlig for implementeringen i prosjektet Bedre pårørendesamarbeid.

  Program
  • I: Illness Management and Recovery – fra teori til praksis
   13:00 - 14:15 Sal: Vårlivarden (2. etasje 25/70)
   Plenum 2: IMR
   15:45 - 17:15 Sal: Lysefjorden A (1. etasje; 251 plasser)