• Paul Joachim Bloch Thorsen

  Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

  Seksjonsoverlege, Barneposten, Psykisk helsevern for barn og unge, Helse Bergen. 

  Program
  • Gerd-Ragna Bloch Thorsens Minneforelesning: I bevegelse - aktivitet, energi og psykisk helse
   09:50 - 10:30 Sal: Mastrafjorden