Event has been expired
 • Tormod Stangeland

  Psykologspesialist

  Tormod Stangeland er psykologspesialist og leder for Mobilt behandlingsteam ved Ungdomspsykiatrisk klinikk i Ahus. Han arbeider med ungdommer som bruker selvmordstanker og selvskading for å mestre heftige følelser. Slike situasjoner vekker følelsesreaksjoner også hos hjelperne. Det kan skape behov for å hindre atferden, framfor å hjelpe ungdommene å takle livsvanskene sine selv. Fokus på fysisk sikkerhet kan komme i veien for å behandle problemene som ligger til grunn for selvmordsatferden.

  Program
  • 13:00 - 07-11-2019 Samfunnet stiller krav til at hjelpere skal forutse og avverge uheldige utfall av behandlingen. Når hjelpere må vurdere risikosituasjoner som selvmordsfare, mulighet for alvorlig sykdom eller utilstrekkelig omsorgssituasjon, medfører det også en risiko for hjelperne selv. Deres redsel for å vurdere feil eller ikke oppfatte fare, kan bli en vesentlig faktor i vurderingen og i verste fall føre til dårligere behandling. Likevel er det lite kultur for å påpeke hjelpernes egne behov i risikovurderinger.

   Møteleder: Kristin Fjermestad
Cookies policy