Event has been expired
 • Ingunn Holbæk

  Psykologspesialist, Modum Bad

  Ingunn Holbæk, psykologspesialist ved Traumepoliklinikken til Modum Bad i Oslo. Har jobbet med traumatiserte pasienter de siste 16 årene. Startet Traumepoliklinikken for 10 år siden. Er organisator for videreutdanninger i Sensorimotorisk Psykoterapi på Østlandet. Har mange ulike traumeutdanninger. Driver både individuell og gruppebehandling samt foredrag og veiledningsvirksomhet.
   

  Program
  • 15:45 - 07-11-2019 Heidi Trydal: Psykologisk smertebehandling. ACT vs ISTDP - hvilke smertepasienter bør få hva?
   Pasienter med langvarig smerte kan ha god nytte av psykologisk behandling. Noen trenger hjelp til å håndtere smerten best mulig, andre har mer behov for å komme til bunns i dypere psykologiske mekanismer som opprettholder og forsterker smerten. Foredraget vil omhandle både ytre og indre faktorer hos pasienten som bidrar til forsterket smerteopplevelse. Det vil illustreres hvordan både kognitiv retning og psykodynamisk forståelse kan gi psykologisk behandlingseffekt. Pasientens ressurser og endringsvilje vil i tillegg alltid være avgjørende for behandlingsprosessen. Hvordan skal vi som psykologer velge best egnet retning for hver enkelt pasient?

   Ingunn Holbæk: Kroppen husker; intervensjoner ved kroppslige traumesymptomer
   Foredraget vil inneholde eksempler på måter vi kan hjelpe våre pasienter til å forholde seg til kroppen på tross av at det har skjedd så mye vondt i den. Hvordan legge til rette for å skape nye erfaringer i kroppen?  Hvordan integrere kroppslige fornemmelser som er et avtrykk etter traumatiske hendelser?

   Møteleder: Monica Bertinussen, psykologspesialist
Cookies policy