Event has been expired
 • Torill Ueland

  Førstemanauensis, Psykologisk Institutt, UiO

  Torill Ueland er spesialist i klinisk nevropsykologi og forsker ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser, Seksjon for psykoseforskning, OUS og førsteamanuensis II ved Psykologisk Institutt, UiO. Hennes forskningsfokus er på kognitiv funksjon, kognitiv trening, hverdagsfunksjon og rehabilitering ved psykoselidelser. E-post: torill.ueland@psykologi.uio.no
   

  Program
  • 15:45 - 07-11-2019
   Susan McGurk: Cognitive remediation and recovery
   Torill Ueland: Kognitiv trening - hvordan kan vi få det til?
   På tross av at forskning viser at at kognitiv trening kan ha en positiv effekt både på kognitiv funksjon og funksjon i hverdagen er det i liten grad i bruk i klinisk praksis i Norge. I foredraget vil jeg snakke om de praktiske sidene ved kognitiv trening og implementering i en norsk setting. Jeg vil særlig belyse de viktigste ingrediensene i kognitiv trening og hva som skal til av utstyr, opplæring og ressurser for å komme i gang.
    

   Kristin Heiervang: Bedringsorienterte praksiser på tvers av kommune og spesialisthelsetjenesten – veien framover

   Møteleder: Jan-Erik Nilsen, faglig rådgiver
Cookies policy