• Torill Ueland

  Førstemanauensis, Psykologisk Institutt, UiO

  Torill Ueland er spesialist i klinisk nevropsykologi og forsker ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser, Seksjon for psykoseforskning, OUS og førsteamanuensis II ved Psykologisk Institutt, UiO. Hennes forskningsfokus er på kognitiv funksjon, kognitiv trening, hverdagsfunksjon og rehabilitering ved psykoselidelser. E-post: torill.ueland@psykologi.uio.no
   

  Program
  • Plenum 2: IMR
   15:45 - 17:15 Sal: Lysefjorden A (1. etasje; 251 plasser)