Event has been expired
 • Helene Helgeland

  Overlege/barne- og ungdomspsykiater, PhD

  Helene Helgeland er barne- og ungdomspsykiater. Hun er leder av Nasjonal kompetansetjeneste for alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge og arbeider ved Avdeling for barn og unges psykiske helse i sykehus, Barne- og ungdomsklinikken, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2011) på temaet «Functional abdominal pain in children and adolescents in a biopsychosocial perspective». Helgeland har vært opptatt av fagfeltet psykosomatisk medisin i en årrekke og er glødende opptatt av betydningen av en helhetlig biopsykososial forståelse av det enkelte barns symptomer og av betydningen av tverrfaglig behandling. Helgeland er også sentral i en ettårig utdanning for leger og psykologer i klinisk hypnose for barn og unge. Det finnes i dag økende evidens for at klinisk hypnose er et godt behandlingsalternativ ved psykosomatiske tilstander - f.eks. ved smertetilstander.

   

  Program
  • 14:00 - 06-11-2019 Norsk helsevesen strever med å håndtere barn og unge med tilsynelatende uforklarlige kroppslige plager. En fragmentert og mangelfull forståelse av barnets tilstand, øker faren for at man iverksetter unødig utredning og uvirksomme tiltak, og at pasientene vikles inn i selvforsterkende, onde sirkler som opprettholder plagene de har.
    
   Miniseminaret handler om betydningen av en helhetlig, biopsykososial forståelse og hvordan dette er avgjørende for å lykkes i behandling av somatiske symptomtilstander hos barn og unge. Ved bruk av eksempler og en kasuistikk viser Helene Helgeland hvordan man kan arbeide fram en helhetlig forståelse av det enkelte barns plager i samarbeid med barnet og hans/hennes familie. Et slik arbeid har terapeutiske kvaliteter i seg selv og kan vise vei mht valg av videre oppfølging og behandling.


   Møteleder: Lotte Hansgaard
    

    
  • 15:45 - 07-11-2019 Linn Getz: Biologi, biografi og allostatisk belastning - et språk for å beskrive tilpasninger, mestring og prisen for overlevelse
   Vegard Bruun Bratholm Wyller: Kronisk utmattelse: Et integrert, biopsykososialt perspektiv

   Kronisk utmattelse er et vanlig klinisk fenomen, forbundet med sterkt funksjonstap. Ofte finnes det ikke noen åpenbar underliggende årsak til utmattelsesfølelsen. Foredraget gjennomgår det teoretiske og empiriske grunnlaget for en integrert, biopsykososial modell for kronisk, uforklarlig utmattelse, med vekt på egen forskning. Sentralt i denne modellen er antakelsen om en homeostatisk alarm som er gått i "vranglås".
   Helene Helgeland: Hypnose og hypnotisk kommunikasjon;  en nyttig ferdighet for helespersonell? 
   Klinisk hypnose er et viktig og aktuelt tema som de færreste behandlere i norsk helsevesen vet noe om. Helene Helgelands foredrag gir en kort innføring i hva hypnose er og ikke er, og hvordan kunnskap om og bruk av hypnose integrert i klinisk praksis kan være et middel til å skape forventning om mestring, kontroll og håp – noe som er sentralt i all pasientbehandling.

   Møteledere: Anja Hansgaard, leder/psykiater; Lotte Hansgaard, overlege
Cookies policy