• Helene Helgeland

  Overlege/barne- og ungdomspsykiater, PhD

  Helene Helgeland er barne- og ungdomspsykiater. Hun er leder av Nasjonal kompetansetjeneste for alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge og arbeider ved Avdeling for barn og unges psykiske helse i sykehus, Barne- og ungdomsklinikken, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2011) på temaet «Functional abdominal pain in children and adolescents in a biopsychosocial perspective». Helgeland har vært opptatt av fagfeltet psykosomatisk medisin i en årrekke og er glødende opptatt av betydningen av en helhetlig biopsykososial forståelse av det enkelte barns symptomer og av betydningen av tverrfaglig behandling. Helgeland er også sentral i en ettårig utdanning for leger og psykologer i klinisk hypnose for barn og unge. Det finnes i dag økende evidens for at klinisk hypnose er et godt behandlingsalternativ ved psykosomatiske tilstander - f.eks. ved smertetilstander.

   

  Program
  • H: Funksjonelle kroppslige symptomer og tilstander hos barn og unge. Helhetlig forståelse - en forutsetning for god behandling
   14:00 - 15:15 Sal: Uburen, 2 etasje (65/220)
  • Plenum 1: Psykosomatikk
   15:45 - 17:15 Sal: Mastrafjorden