• Vegard Bruun Bratholm Wyller

  Dr. med.; spesialist i barnesykdommer

  Vegard Bruun Bratholm Wyller er dr. med. og spesialist i barnesykdommer. Han arbeider som professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og som overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, Akershus Universitetssykehus. Hans viktigste forskningsinteresse er sykdomsmekanismer, diagnostikk og behandling av kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) hos barn og unge.
   

  Program
  • Plenum 1: Psykosomatikk
   15:45 - 17:15 Sal: Mastrafjorden
   K: Utmattelse - fra forståelse til klinisk praksis
   13:00 - 14:15 Sal: Mastrafjorden B (1.etasje 118/251)