Event has been expired
 • Vegard Bruun Bratholm Wyller

  Dr. med.; spesialist i barnesykdommer

  Vegard Bruun Bratholm Wyller er dr. med. og spesialist i barnesykdommer. Han arbeider som professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og som overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, Akershus Universitetssykehus. Hans viktigste forskningsinteresse er sykdomsmekanismer, diagnostikk og behandling av kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) hos barn og unge.
   

  Program
  • 15:45 - 07-11-2019 Linn Getz: Biologi, biografi og allostatisk belastning - et språk for å beskrive tilpasninger, mestring og prisen for overlevelse
   Vegard Bruun Bratholm Wyller: Kronisk utmattelse: Et integrert, biopsykososialt perspektiv

   Kronisk utmattelse er et vanlig klinisk fenomen, forbundet med sterkt funksjonstap. Ofte finnes det ikke noen åpenbar underliggende årsak til utmattelsesfølelsen. Foredraget gjennomgår det teoretiske og empiriske grunnlaget for en integrert, biopsykososial modell for kronisk, uforklarlig utmattelse, med vekt på egen forskning. Sentralt i denne modellen er antakelsen om en homeostatisk alarm som er gått i "vranglås".
   Helene Helgeland: Hypnose og hypnotisk kommunikasjon;  en nyttig ferdighet for helespersonell? 
   Klinisk hypnose er et viktig og aktuelt tema som de færreste behandlere i norsk helsevesen vet noe om. Helene Helgelands foredrag gir en kort innføring i hva hypnose er og ikke er, og hvordan kunnskap om og bruk av hypnose integrert i klinisk praksis kan være et middel til å skape forventning om mestring, kontroll og håp – noe som er sentralt i all pasientbehandling.

   Møteledere: Anja Hansgaard, leder/psykiater; Lotte Hansgaard, overlege
   13:00 - 07-11-2019 Kronisk utmattelse er et vanlig klinisk fenomen, forbundet med sterkt funksjonstap. Ofte finnes det ikke noen åpenbar underliggende årsak til utmattelsesfølelsen. Vegard Wyllers innlegg gir en kort innføring i hvordan kronisk, uforklarlig utmattelse kan forståes i et biopsykososialt perspektiv. Deretter drøfter jeg hvilke konsekvenser en slik forståelse bør ha for utredning, diagnosesetting, behandling og kommunikasjon med pasienten. 

   Fatigue – en sykelig form for trøtthet og utmattelse – er vanlig ved alle kroniske inflammatoriske tilstander, ved kreft, og ved nevrodegenerative sykdommer. Det er stor usikkerhet og uenighet i befolkningen og blant fagpersoner om hva fenomenet egentlig representerer, og det finnes per i dag ingen effektiv behandling av fatigue. Roald Omdals foredrag vil gi en innføring i en biologisk forståelsesmodell av fatigue og vise hvordan fatigue genereres via cerebrale signalveier ved ulike grunnsykdommer.


   Møteleder: Anja Hansgaard

                             
Cookies policy