Event has been expired
 • Linn Getz

  Lege og professor

  Professor i medisinske atferdsfag og Seniorforsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for Samfunnsmedisin og sykepleie (ISM).
  Klinisk erfaringer fra allmennmedisin, psykiatri og bedriftshelsetjeneste i Norge og på Island. Leder undervisningsenheten i allmennmedisin ved medisinstudiet ved NTNU. Har jobbet med allostasebegrepet sammen med stressforskeren Bruce McEwen ved Rockefeller University, NY.
   

  Program
  • 15:45 - 07-11-2019 Linn Getz: Biologi, biografi og allostatisk belastning - et språk for å beskrive tilpasninger, mestring og prisen for overlevelse
   Vegard Bruun Bratholm Wyller: Kronisk utmattelse: Et integrert, biopsykososialt perspektiv

   Kronisk utmattelse er et vanlig klinisk fenomen, forbundet med sterkt funksjonstap. Ofte finnes det ikke noen åpenbar underliggende årsak til utmattelsesfølelsen. Foredraget gjennomgår det teoretiske og empiriske grunnlaget for en integrert, biopsykososial modell for kronisk, uforklarlig utmattelse, med vekt på egen forskning. Sentralt i denne modellen er antakelsen om en homeostatisk alarm som er gått i "vranglås".
   Helene Helgeland: Hypnose og hypnotisk kommunikasjon;  en nyttig ferdighet for helespersonell? 
   Klinisk hypnose er et viktig og aktuelt tema som de færreste behandlere i norsk helsevesen vet noe om. Helene Helgelands foredrag gir en kort innføring i hva hypnose er og ikke er, og hvordan kunnskap om og bruk av hypnose integrert i klinisk praksis kan være et middel til å skape forventning om mestring, kontroll og håp – noe som er sentralt i all pasientbehandling.

   Møteledere: Anja Hansgaard, leder/psykiater; Lotte Hansgaard, overlege
  • 11:15 - 08-11-2019 Ordstyrer: Jan Olav Johannessen, forskningssjef, SUS KPHV
Cookies policy