• Olav Løkvik

  Olav Løkvik er fagutvikler i SEPREP - Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser.  Han har vært medvirkende i prosessen med å konvertere filmmaterialet fra tv-dokumentaren i Stemmene i hodet til det nettbaserte læringsprogrammet - SE HELE MEG. Han har hatt særlig ansvarlig for tekster og refleksjonsspørsmål.
   

   

  Program
  • L: Se hele meg
   13:00 - 14:15