Event has been expired
 • Olav Løkvik

  Fagutvikler, SEPREP

  Olav Løkvik er fagutvikler i SEPREP - Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser.  Han har vært medvirkende i prosessen med å konvertere filmmaterialet fra tv-dokumentaren i Stemmene i hodet til det nettbaserte læringsprogrammet - SE HELE MEG. Han har hatt særlig ansvarlig for tekster og refleksjonsspørsmål.
   

   

  Program
  • 13:00 - 07-11-2019 OM PSYKOSE OG HVA SOM KAN HJELPE
   SE HELE MEG er et læringsprogram for å styrke åpenhet og dialog mellom pasienter, familier og hjelpere. Læringsprogrammet bygger på TV-serien Stemmene i hodet som gikk på NRK vinteren 2017.
   Hovedpersonene Benjamin, Ruth Andrea og Maria har erfaringer med å leve med psykoseopplevelser. De deler raust fra livene sine og viser at det alltid er muligheter.
   På miniseminaret vil Olav Løkvik og Gunnar Brox Haugen (VID vitenskapelige høgskole) vise hvordan læringsprogrammet er bygget opp og kan brukes til gode dialoger i møtet med mennesker med psykoseopplevelser.

   Se www.sehelemeg.no og www.seprep.no


   Møteleder: Liv Breivikås Fevang
    
Cookies policy