Event has been expired
  • Dag Øystein Nordanger

    Dr. Psychol/psykologspesialist, RVTS Vest

    Dag er doktor i psykologi og psykologspesialist. I tillegg til si stilling ved RVTS Vest, jobbar han som professor ved OsloMet. Dag var leiar ved RVTS Vest dei første åra senteret var i drift. Doktorgraden hans var basert på eit feltarbeid i Tigray i nordlege Etiopia, kor han studerte krisereaksjonar og meistringsstrategiar blant ofre for krigen i Etiopia. Dei seinare åra har han i hovudsak jobba med forskning og fagutvikling i forhold til forståelse og støtte til komplekst traumatiserte barn, og dei siste publikasjonane hans er innan dette feltet.

    Program
    • 15:30 - 06-11-2019 Møteleder: Liv Sand Phd. psykologspesialist
Cookies policy