GODKJENNINGER

Fagkonferansen og spesialseminarene søkes godkjent av:
  • Norsk legeforening
  • Norsk psykologforening 
  • Norsk sykepleierforbund
  • Norsk ergoterapeutforbund 
 Godkjenninger legges ut på denne siden fortløpende.

Spørsmål? Ta kontakt på 51 93 88 00 eller post@psykopp.no