Event has been expired

GODKJENNINGER

FAGKONFERANSEN ONSDAG 6. - FREDAG 8. NOVEMBER er godkjent av:

NORSK PSYKOLOGFORENING som vedlikeholdsaktivitet med det antall timer man deltar

NORSK SYKEPLEIERFORBUND som meritterende med totalt 25 timer
NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND som meritterende med 25 timer som spesialistspesifikt kurs innen Allmennhelse og Psykisk helse 

DEN NORSKE LEGEFORENINGEN:
ALLMMENNMEDISIN: med 23 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre/etterutdanningen; PSYKIATRI: med 23 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning; PEDIATRI, med 23 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. BUP: med 23 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.


SPESIALSEMINAR 1 MED MARTIN TEICHER er godkjent av:

NORSK PSYKOLOGFORENING som vedlikeholdsaktivitet med 6 timer
NORSK SYKEPLEIERFORBUND som meritterende med totalt 6 timer

NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND som meritterende med 6 timer som spesialistspesifikt kurs innen Allmennhelse og Psykisk helse
DEN NORSKE LEGEFORENINGEN: 
ALLMENNMEDISIN: med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen; PSYKIATRI: med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning; PEDIATRI: med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning; BUP: med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.


SPESIALSEMINAR 2 MED KAY REDFIELD JAMISON er godkjent av:
NORSK PSYKOLOGFORENING som vedlikeholdsaktivitet med 3 timer

CL NETTVERK er godkjent av:
NORSK PSYKOLOGFORENING:
 som 15 timers fritt spesialkurs og som 15 timers vedlikeholdsaktivitet​
DEN NORSKE LEGEFORENING: PSYKIATRI: med 11 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning; PEDIATRI: med 11 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning; BUP: med 13 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.


Kursbevis for fagkonferansen alle 3 dager vil bli lagt ut i konferanseresepsjon ila fredag 08. november. Dersom du har kun deltatt på fagkonferansen en eller to dager, kan kursbevis bestilles fra Sekretariatet.​

Spørsmål? Ta kontakt på 51 93 88 00 eller post@psykopp.no