GODKJENNINGER

FAGKONFERANSEN ONSDAG 6. - FREDAG 8. NOVEMBER er godkjent av:

NORSK PSYKOLOGFORENING som vedlikeholdsaktivitet med det antall timer man deltar

NORSK SYKEPLEIERFORBUND som meritterende med totalt 25 timer
NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND som meritterende med 25 timer som spesialistspesifikt kurs innen Allmennhelse og Psykisk helse 


SPESIALSEMINAR 1 MED MARTIN TEICHER er godkjent av:

NORSK PSYKOLOGFORENING som vedlikeholdsaktivitet med 6 timer
NORSK SYKEPLEIERFORBUND som meritterende med totalt 6 timer

NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND som meritterende med 6 timer som spesialistspesifikt kurs innen Allmennhelse og Psykisk helse

SPESIALSEMINAR 2 MED KAY REDFIELD JAMISON er godkjent av:
NORSK PSYKOLOGFORENING som vedlikeholdsaktivitet med 3 timer

FAGKONFERANSEN og SPESIALSEMINARENE er også søkt godkjent av:
  • Norsk legeforening
 Godkjenninger legges ut på denne siden fortløpende.

Spørsmål? Ta kontakt på 51 93 88 00 eller
post@psykopp.no