Event has been expired

NAV: ET MANGEHODET MONSTER?!

NAV: Et mangehodet monster!?
Torsdag 7. november kl 18:00

Billetter: kr 150; kr 75 student/ufør

Trygdekontor, sosialkontor og arbeidskontor. NAV. Alt i ett. En dør inn. Alt skulle bli bedre. Alle må på NAV en gang i livet. Mange opplever en total avmakt i møte med NAV-ansatte. Systemet er rigid og det er lite fleksibilitet. Avgjørelsene fattes ikke lenger av personer. De fattes av forvaltingen. Anonyme personer. Uten navn. Uten adresse. Uten telefonnummer. NAV Forvaltning. Folk blir syke av NAV. De får angst. De våger ikke åpne brev fra NAV. For enkelte kan døden kjennes som en utvei. Er det slik velferdsstaten skal være? Gjøre oss engstelige, redde og syke? Er NAV slik NAV bør være eller svartmaler pressen og folket NAV? Vi tar debatten!

DELTAKERE
– Kjersti Moland, NAV-direktør ytelser
– Paul Kavli, lege
– Erlend Wiborg, stortingsrepresentant FRP, Arbeids- og sosialkomiteen
– Elisabeth Thoresen, tidligere NAV -ansatt / NAV-bruker
– Cathrine Lie Wathne, FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) Rogaland

Gjesteredaktør/vert: Målfrid J. Frahm Jensen / Iselin Kleppestø Thorsen
Debattleder: Harald Birkevold, journalist og kommentator i Stavanger Aftenblad.

OM DELTAKERNE
Kjersti Monland, ytelsesdirektør NAV

Erlend Wiborg er leder av Stortingets arbeids- og sosialkomite. I forrige periode var han 1. nestleder i samme komite og har derfor god erfaring og innsikt i saksfeltet.

Paul Kavli, lege, utdannet -87 og har bred klinisk erfaring fra ulike fagfelt. Har jobbet mye med kirurgi og rehabilitering og i mange år med utmattelse, som alltid er sammensatt problematikk med lange forløp. Her inngår gjerne ulike versjoner av stress- og livsbelastning, og ikke sjelden sårbarhet med referanse i oppvekst. Karakteristisk for tilstandene Kvali jobber med er at de er subjektive og lar seg ikke dokumentere med objektive markører, således er våre vurderinger og konklusjoner avhengig av godt klinisk skjønn. Typiske eksempler på slike tilstander er psykiske plager, smerter og utmattelse. Kavli er opptatt av å oppnå gode prosesser for pasienten, der fastlege og NAV har viktige funksjoner. I tillegg til andre spesialister når det er hensiktsmessig. Ikke minst er han opptatt av samhandlingen mellom pasienten, helsevesenet og NAV. Stikkord her er dialog. Kavli har også tillatt seg å mene noe om NAVs funksjonsevne, her inngår stønads- og beslutningsstruktur og utfordringen med dokumentasjon til NAV.

Elisabeth Thoresen, tidligere NAV-ansatt. Vært AAP (Arbeidsavklaringspenger) mottaker i nærmere 7 år, i dag uføretrygdet. Leder av AAP-aksjonen

Cathrine Lie Wathne, kommunikasjons- og interessepolitisk medarbeider FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) Rogaland

 


STRESS STÅR I SENTRUM FOR SCHIZOFRENIDAGENE 2019
Stress er et medisinsk og psykologisk begrep og betyr påkjenning eller belastning. Stress refererer til et vidt spekter av krevende fysiologiske og psykologiske påkjenninger og til kroppens reaksjon på påkjenningene. Stress påvirker vår psykiske helse. Over tid kan en bli syk av stress. Svært syk. I år setter vi søkelys på tema som kan forårsake stress; fedme, skadelige samtaler og NAV.

ARRANGØR: Schizofrenidagene i samarbeid med KÅKÅ kverulantkatedralen

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

Cookies policy