Event has been expired

SKADELIGE SAMTALER

SKADELIGE SAMTALER- MYTEN OM BIVIRKNINGSFRI SAMTALETERAPI!
Tirsdag 5. november kl 18:00
Billetter: kr 150; kr 75 student/ufør

Personer går til samtaleterapi med angstproblemer, depresjoner og alvorlige psykiske lidelser. Hvert år går flere enn 200 000 pasienter til psykologisk samtaleterapi offentlig helsetjeneste. Terapien bør virke. Samtidig er ett spørsmål neglisjert: Kan samtaleterapi skade pasientene? Kan samtaleterapi ha bivirkninger på samme måte som medikamenter har bivirkninger? Temaet er tabu og synes ikke å vekke interesse hos verken pasient- og brukerorganisasjoner eller helsepolitikerne. Vi tar debatten!


DELTAKERE

– Jørgen Akre Flor, psykolog/fagbokforfatter
– Leif Edward Ottesen Kennair, professor i psykologi, fagbokforfatter
– Dag Stormbo, psykologspesialist og foretakstillitsvalgt
– Gro Harestad, erfaringsformidler

Gjesteredaktør/vert: Målfrid J. Frahm Jensen Iselin Kleppestø Thorsen
Debattleder: Kristin Aalen, journalist og redaktør for kulturkritikk.no


OM DELTAKERNE

Jørgen Akre Flor, psykolog i spesialisering til klinisk voksenpsykologi. Han er utdannet ved institutt for psykologi, NTNU (2016). Flor arbeider ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, og som privatpraktiserende terapeut og sakkyndig i Validia AS. Han er medlem av Fagetisk råd i Norsk psykologforening og styremedlem i Norsk psykologforening i Oslo. Flor har tidligere ledet Psykologisk fagutvalg og Psykologidagene i Trondheim. Han er meddommer i Oslo tingrett. Flor skriver blogg på sin hjemmeside jorgenflor.no om pasientsikkerhet og negative effekter i terapi.

Leif Edward Ottesen Kennair, professor i psykologi ved institutt for psykologi, NTNU. Han er utdannet cand.psychol. i 1999 ved det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, og ph.d. ved NTNU i 2008. Han var instituttleder for psykologisk institutt, NTNU, fra 2009-2013. Kennair er godkjent kognitiv terapeut og veileder i kognitiv atferdsterapi, og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Kennair har skrevet og redigert en rekke bøker, inkludert Evolusjonspsykologi (2004), Tvangstanker (2004), En innføring i personlighetspsykologi (2009), Psykoterapi (2014), Personlighetspsykologi (2015), og Psykiske lidelser (2015). Han forsker både på klinisk psykologi (behandling av OCD, angstlidelser og depresjon) og evolusjonspsykologi (inkludert temaer som sjalusi, partnervalg, sexatferd, seksuell trakassering og hormoners påvirkning på seksuell og romantisk atferd)

Dag Stormbo, psykologspesialist og foretakstillitsvalgt

Gro Harestad, barnehagelærer, regionsansvarlig LMSO Rogaland, sitter som medlem i Helsedirektoratets BrukerRop. Hun har etter 8 år i psykisk helsevern gjort seg noen erfaringer med både gode og skadelige samtaler fra terapirommet. Hun har også kontakt med andre pasienter som har ulike erfaringer fra samtaleterapien.


STRESS STÅR I SENTRUM FOR SCHIZOFRENIDAGENE 2019
Stress er et medisinsk og psykologisk begrep og betyr påkjenning eller belastning. Stress refererer til et vidt spekter av krevende fysiologiske og psykologiske påkjenninger og til kroppens reaksjon på påkjenningene. Stress påvirker vår psykiske helse. Over tid kan en bli syk av stress. Svært syk. I år setter vi søkelys på tema som kan forårsake stress; fedme, skadelige samtaler og NAV.

ARRANGØR: Schizofrenidagene i samarbeid med KÅKÅ kverulantkatedralen

                                                                                                                                                                          
 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Cookies policy