Event has been expired

FETT OFF!

FETT-OFF! FEDME — HVOR SITTER PROBLEMET: I HODET ELLER PÅ KROPPEN?
Mandag 4. november kl 18:00
Billetter: kr 150; kr 75 student/ufør


Overvekt og sykelig overvekt i særdeleshet, har inntatt både kropper og samfunn. Vi spiser på oss livsstilssykdommer i overflod av mat og mangel på fysisk aktivitet. Men – er overvekt og fedme bare et mat-problem? Hvor sitter problemet – i hodet eller på kroppen? Kirurgien vil fjerne fedme med en kvikk-fiks med skalpellen. Gir det varig vektnedgang og en sunnere livsstil? Er det klokere og mer samfunnsnyttig å redusere overvekt, diabetes type 2, høyt blodtrykk og høy blodkolesterol med psykologi mer enn kirurgi? De som opereres, blir de friskere eller sykere etterpå – bivirkninger tatt i betraktning. Vi tar debatten!

Deltakere:

– Finn Skårderud, psykiater, professor, forfatter
– Kristine Rørtveit, Phd., klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie
– Jørn Sagen, professor Haukeland, styremedlem Norsk forening for Fedmeforskning
– Jens Olav Holven, fedmeoperert, varaordfører (SP) Ulvik

Gjesteredaktør/vert: Målfrid J. Frahm Jensen / Iselin Kleppestø Thorsen
Debattleder: Harald Birkevold, journalist og kommentator i Stavanger Aftenblad.


OM DELTAKERNE 

Finn Skårderud er psykiater, forfatter og professor. Skårderud er stifter av og administrerende direktør for Villa SULT, Stiftelsen Institutt for Spiseforstyrrelser, et senter for forebygging, behandling, forskning og kulturformidling. Han driver egen psykoterapeutisk praksis i Oslo, i tillegg jobber han som psykiater for Norges Olympiske Komité. Han er en internasjonalt anerkjent ekspert på spiseforstyrrelser. Han er også medgründer av Institutt for mentalisering. Han er tilknyttet Norges Idrettshøgskole, Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, som professor II. Skårderud er også engasjert i tverrfaglige tilnærminger til psykisk helse, med vekt på å lese fenomener ut fra både humanistiske, kulturelle, estetiske og medisinske tilnærminger. Skårderud har lenge vært opptatt av å formidle fag gjennom populære sjangere, og har således en omfattende virksomhet som faglitterær forfatter, skribent og formidler. Han har også skrevet skjønnlitteratur. Han skriver regelmessig for Aftenpostens kulturredaksjon.

Kristine Rørtveit, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie ved Stavanger DPS, seniorrådgiver ved Forskningsavdelingen og førsteamanuensis ved UiS. Hennes kliniske spesialområde er mentaliseringsbasert terapi og affektbevissthetsterapi i grupper. Hun jobber både med spiseforstyrrelser og personlighetsforstyrrelser. Hennes PhD (2010) handler om mødre med spiseforstyrrelser med fokus på skyld og skam, og hun har etter dette vært både hovedforfatter og medforfatter til artikler bl.a. om pasient-sykepleie-relasjon, tillit og usikkerhet i lidelse, brukermedvirkning og suicidalitet. Hun har den siste tiden vært involvert i forskning på erfaringer av overspisingslidelse og fedmeoperasjon, samt utvikling av et program med psykoterapeutisk tilnærming og skriveterapi i grupper hvor brukermedvirkning har stor plass.

Jørn V. Sagen er avdelingssjef ved Hormonlaboratoriet, Haukeland Universitetssykehus og professor ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. I tillegg er han styremedlem og kasserer i Norsk forening for fedmeforskning (NFFF) og Visepresident for Nord-Europa i Executive Committee, European Association for the Study of Obesity (EASO). Han er spesialist i medisinsk biokjemi, og har doktorgrad innen diabetesgenetikk. Fire år som postdoktorstipendiat med molekylær endokrinologi. Forskningsfokus i dag er knyttet til utvikling av brunt fett og dets rolle i behandling av fedme og type 2 diabetes, samt klinisk forskning innen diabetes og fedme. I tillegg deltar han i samarbeid om Vestnorsk Biobank for Fedmeforskning (VFO), som inkluderer blant annet biologisk materiale fra overvektsopererte pasienter i Helse Vest.

Jens Olav Holven, fedmeoperert, bussjåfør/Instruktør Tide, tidligere ambulansearbeider, varaordfører (SP) Ulvik

 


 

STRESS STÅR I SENTRUM FOR SCHIZOFRENIDAGENE 2019
Stress er et medisinsk og psykologisk begrep og betyr påkjenning eller belastning. Stress refererer til et vidt spekter av krevende fysiologiske og psykologiske påkjenninger og til kroppens reaksjon på påkjenningene. Stress påvirker vår psykiske helse. Over tid kan en bli syk av stress. Svært syk. I år setter vi søkelypå tema som kan forårsake stress; fedme, skadelige samtaler og NAV. 

ARRANGØR: Schizofrenidagene i samarbeid med KÅKÅ kverulantkatedralen


                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Cookies policy