Event has been expired

FREUDS BAR PÅ KÅKÅ

FREUDS BAR: PSYKOANALYTISK FORSTÅELSE AV RADIKALE ISLAMISTER
Fredag 1. november kl 19:00
Billetter: kr 200; kr 100 student/ufør


Denne kvelden møter dere Shahram Shaygani, som vil holde foredraget "Psykoanalytisk forståelse av radikale islamister". Her belyses spørsmålet om hvorfor og hvordan  tilsynelatende normalt fungerende mennesker, uten en etablert psykiatrisk diagnose, blir radikaliserte og melder seg inn i terrororganisasjoner. Kan psykoanalytisk teori og tenkning hjelpe oss med å forstå bedre en av våre største utfordringer i vår egen tid, nemlig radikalisering? Med utgangspunkt i Thomas Ogdens teori om organisering av psykologiske opplevelser forsøker foredraget å belyse de endringene som skjer psykologisk hos individer som blir radikaliserte.

Freuds bar er et konsept som arrangeres i flere storbyer rundt i verden, der psykoanalytikere holder foredrag om ulike psykologiske og samfunnsaktuelle tema etterfulgt av diskusjon med publikum. Norsk psykoanalytisk forening har siden 2015 arrangert Freuds bar på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementene har vært veldig populære, og gått for fulle hus. Fra høsten 2018 har Freuds bar også vært rundt på turné, der vi med stor suksess har besøkt både Bergen og Trondheim. Nå gleder vi oss til å komme til Stavanger!

Shahram Shaygani er lege, spesialist i psykiatri og psykoanalytiker.

Moderator er Kristin Mack-Borander, lege, spesialist i psykiatri og kandidat ved psykoanalytisk institutt.

Velkommen!

Arrangør: Norsk Psykoanalytisk Forening i samarbeid med KÅKÅ kverulantkatedralen og Schizofrenidagene.


 


                                                                                                                                                                                     

 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Cookies policy