Event has been expired

2018 - Flokken


SCHIZOFRENIDAGENE 2018 - 'Flokken'.
Schizofrenidagene 2018 handlet om de sosiale sidene ved mennesket, psykisk lidelse og helsehjelp.
Fra fødsel er vi opptatt av å skape bånd til v omgivelser. Vi er avhengige av disse båndene for både overlevelse og for å ha ett rikt liv.  
Vi mennesker kjennetegnes av vår sosiale natur.
Vår naturlige plass er innlemmet i en flokk. 
Men flokklivet er ikke alltid enkelt. Flokkmentalitet kan bidra til eksklusjon, fordommer og fremmedfrykt. Er en utenfor eller marginalisert, så er en sårbar for psykiske lidelser. Redselen for å bli avvist kan hindre oss fra å søke kontakt. Vi kan miste evnen til å gjenkjenne andres omsorg, og lidelse kan gjøre venner til farlige fiender. Isolasjonen blir et feilslått forsøk på å holde seg trygg. Veien tilbake går gjennom relasjoner og sosial støtte fra venner, familie eller gode hjelpere.

Faglig leder: Ivar Elvik, psykologspesialist.

PRESENTASJONER FRA SCHIZOFRENIDAGENE 2018 'FLOKKEN'
Cookies policy