Event has been expired

1989 - 2006

Tema - Schizofrenidagene 1989 - 2006

1989      Schizofreni i sentrum
1990      Manisk - depressiv sykdom - et generasjonsperspektiv
1991      Schizofreni - det du vet har du ikke vondt av
1992      Anoreksi og bulimi
1993      Schizofreni - tidlig intervensjon og behandling
1994      Personlighetsforstyrrelser og rusmiddelmisbruk
1995      Schizofreni
1996      Traumedagene - psykiske reaksjoner ved alvorlige påkjenninger
1997      Schizofreni - God behandling av schizofreni anno 1997 - hvor står vi, hvor går vi hen?
1998      Pårørendesamarbeid
1999      Angst - Tvang - Depresjon
2000      Schizophrenia and other psychoses: Different stages - different treatment?
2001      Forebygging av psykiske lidelser - antistigma
2002      Fokus på alvorlig psykisk syke og schizofreni
2003      De (u)skikkelige ungene
2004      Diagnoser: Gode knagger – farlige stempler?
2005      ”Personliga Persson” – Personlighetsforstyrrelser, utvikling og relasjoner
2006      Har sår på sjelen farge? Traumer og psykisk helse i et interkulturelt perspektiv


 
Cookies policy