Event has been expired

2007 - Den sterke avhengigheten


Schizofrenidagene 2007

Avhengighetsproblematikken er under debatt som aldri før. I takt med samfunnsutviklingen har avhengigheten fått nye uttrykk. Hvor man før koblet avhengighet kun med rus, er avhengighet av pengespill, internett, kjøpemani og trening blitt en del av bildet. Nye former for destruktiv avhengighet skaper store personlige og behandlingsmessige utfordringer.
Det psykiske helsefeltet står derfor overfor nye problemstillinger.
Nordisk psykiatrikonferanse 2007 hadde fokus på:
Hva er avhengighet?
Når blir avhengighet et problem for den enkelte, familien og samfunnet?
Skal vi forstå avhengighet som et symptom, en mestringsstrategi, en relasjon
eller en nevrobiologisk reaksjon?
Arter avhengighet seg ulikt mellom kjønn, alder, kultur og samfunnsform?
Kan avhengighet forebygges/behandles?
Hva er den gode avhengighet?
Vi er alle avhengige av noe eller noen. Det er menneskelig, det er en
livsnødvendighet. Men hva er den nødvendige avhengigheten?


Faglig leder: Randi Mobæk, psykiater
Cookies policy