Event has been expired

2008 - Schizofreni 1908 -2008


Schizofrenidagene 2008
Schizofreni i 100 år - mer enn nok?
 
Vi lever i en skjør verden, humanistiske holdninger er ingen selvfølge og utformingen av psykiatrien er sannsynligvis et speilbilde
av samfunnet forøvrig. Schizofrenidagene 2008 hadde fokus på eksklusjonen, annerledesheten, ideen om ”de og vi” og hevdet
kategorisk at vi alle er potensielle pasienter i ordets videste betydning; alle er vi er avhengige av respekt, omsorg og hjelp om vi
blir syke. Er det på tide å gravlegge begrepet schizofreni etter 100 år eller er det fortsatt et viktig begrep for de som har psykoselidelser?
Schizofrenidagene 2008 fokuserte på dette aspektet, men også forsøkte å oppsummere hva vi i dag vet om de alvorlige psykisk syke.

Faglig leder: TK Larsen, Prof.dr. med.

 

Cookies policy