Event has been expired

2009 - Det er mer mellom mennesker....


Schizofrenidagene 2009 hadde fokus på miljøterapi og relasjoner, psykoterapi og relasjoner og møtet mellom mennesker. 

Hva er det som skaper konstruktive og positive relasjoner, og hva kan være destruktivt? Hvilke betingelser må være tilstede for gode relasjoner? En relasjon oppstår – når vi relaterer til hverandre eller møter noen. Møtet kan være et øyeblikk uten ord eller et livslangt forhold. Mange av våre psykisk syke som søker hjelp strever med relasjoner av mange årsaker. Vårt samfunn er mer enn noen gang preget av en-mannsshow, der ofte ”Jante-loven” rår.

Familiekonstellasjonene er mer tilfeldige, mindre kontakt på tvers av generasjonene og ”tidstyven” gjør det vanskeligere å skape den gode relasjonen.

Schizofrenidagene 2009 hadde fokus på relasjoner,og det mellommenneskelige i behandlingsprosessen.Faglig leder: Anne Lise Øxnevad, psykiatrisk sykepleier
Cookies policy