Event has been expired

2012 - Psykiatrisk take-away - Du ringer, vi bringer!


Schizofrenidagene 2012
 handlet om helsetjenester i rask endring.
“Kundene” forventer mer - raskere. De krever mer, og de kan mer. Flere tjenester blir oppsøkende og hjemmebaserte.
Det offentlige må yte mer - bli mer effektive.
Over 200.000 ansatte i helsetjenesten berøres av
Samhandlingsreformen, som skal sikre at både eldre og yngre får bedre helsetjenester. Samtidig har kostnadene til helsesektoren vokst enormt. Reformens mål er at pasienter med sammensatte lidelser følges opp av kompetent personell som samhandler.
Hvordan blir den nye arbeidsdagen din?
Hvor fleksible må vi bli?
Hva med samhandling?
Hvem tar ansvar?
Og - blir resultatet bedre helse?

Faglig leder: Jan-Erik Nilsen, psykiatrisk sykepleier.
Cookies policy