Event has been expired

2011 - Psykologiske behandlingsformer i en grenseløs tid


Schizofrenidagene ble arrangert for  for 23. gang i 2011, under overskriften Psykologiske behandlingsformer i en grenseløs tid.

Tiden vi lever i er preget av kompleksitet, mangfold, muligheter og endringer, og enkeltindividet har stor valgfrihet og stort ansvar for eget liv og helse. Til gjengjeld forventes tilpasningsevne, toleranse og fleksibilitet. Tradisjonelle samfunnsstrukturer og roller er i endring. Det synes som om enkelte grenser er i ferd med å viskes ut, mens nye tabuer oppstår. Vi kan tenke på hva som skjer med grenser mellom generasjoner, mellom kjønn, mellom leder og
ansatt, mellom tiden på jobb og fritiden, for å nevne noen. “Alltid tilgjengelig” via sosiale medier er blitt vår tids løsen. Grensene for hva som er mulig teknologisk sett er i stadig utvikling.
Grenser, stabilitet og tradisjoner kan skape følelse av trygghet, identitet og tilhørighet i en større sammenheng, men kan også oppleves trange og hindrende. Nytenking og reforhandling av grenser er viktig for psykologisk modning og vekst. Både grenseløshet og for strenge grenser kan skape psykiske problemer.

I Schizofrenidagene 2011 ville vi gjennom en rekke foredrag og seminarer fra nasjonale og internasjonale fagpersoner, få innblikk i mange av de psykologiske behandlingsformene som brukes i våre dager: Overførings-fokusert terapi tilrettelagt for ungdom, psykoterapi for barn, dialektisk atferdsterapi, mentaliseringsbasert terapi, miljøterapi, psykodynamisk psykoterapi, kognitiv terapi, kunstterapi for å nevne noen.

Faglig leder: Lilian Stokkeland, psykiater
Cookies policy