Event has been expired

2010 - All you need is love - Om fornuft og følelser


Schizofrenidagene 2010 ble arrangert for 22. gang og handlet om de helt nødvendige, men noen ganger problematiske og vanskelige følelsene.
Følelser og fornuft angis ofte som motpoler, men lever som regel i harmoni. Når følelsene sveller, kan det imidlertid virke som de nærmest drukner den fornuftsmessige siden slik at vi får problemer med å tenke klart.
Affektive lidelser er benevnelsen på en gruppe sykdommer som kjenntegnes ved at følelsene svinger for mye, enten bare i en retning som ved de rene depressive tilstandene, eller mellom depressive og oppstemte faser som ved de bipolare lidelsene.

Schizofrenidagene 2010 belyste blant annet forekomst, utvikling, konsekvenser og behandling innen det affektive lidelsesspekteret. Konferansen hadde bred internasjonal deltakelse, stor tverrfaglighet og ble godkjent av de fleste fagforbund. 
Av forelesere kan nevnes: Michael Thase, Jan Scott, Larry Davidson, Finn Skårderud, Svein Haugsgjerd,
Jan Roar Bjørkvold, Kari Killen, Arne Repål og Ole Andreassen.
Schizofrenidagene er også ment å være et sted for å treffe kollegaer, utveksle erfaringer og knytte kontakter.

Faglig leder: Helle Schøyen, psykiater
Cookies policy