Event has been expired

2017 - Roots and shoots: Past events and present minds


Schizofrenidagene 2017
ROOTS AND SHOOTS – PAST EVENTS AND PRESENT MINDS
 Vi formes alle i komplekse samspill mellom samfunn, biologi, og våre unike livserfaring, og for noen av oss får vår erfaring form av en psykisk lidelse.

Schizofrenidagene 2017 trakk en rød tråd fra hendelser og erfaringer tidlig i livet til senere psykiske lidelser, med fokus på utviklingslinjer over tid, utfordringer og muligheten for vekst.
Hvem utvikler psykiske lidelser?
Hvilke risikofaktorer spiller inn? Hva beskytter?
Hvordan kan vi forebygge, komme tidlig til og endre utviklingsspor?
Og hva skal til for å skape bedring og utvikling når lidelsen er et faktum?

Faglig leder: Åshild Skogerbø, Phd. psykolog


PRESENTASJONER FRA ROOTS AND SHOOTS
 
Cookies policy