Event has been expired

2013 - Circle of Life


Schizofrenidagene 2013
handlet om hvordan tidlig samspill og tilknytningsmønstre påvirker et menneskes utvikling.
I de tidlige møter, belyst gjennom nevrovitenskap, psykoanalyse og tilknytningsforskning, dannes viktige premisser for videre utvikling hos individet. Hvilke psykologiske ringvirkninger har disse tidligere møtene i senere møter med andre, som barn, ungdom og voksen, som pasient og til slutt, omsorgsperson? Hva kan vi som fagpersoner gjøre for å bryte vanskelige og uhensiktsmessige relasjonelle sirkler?

Med bidrag fra nasjonale og internasjonale forskere og fagpersoner, bl.a. Allan Schore, Andrew Chanen, Finn Skårderud, Per Høglend, Susan Hart og John Read.

Faglig leder: Lars Ravn Øhlckers, sjefspsykolog, BUPA Helse Stavanger
Cookies policy