Event has been expired

OM OSS

Nordens største faste, tverrfaglige psykisk helse konferanse

Siden 1989 har Schizofrenidagene vært et treffpunkt for fagfolk fra hele landet, med foredrag fra nasjonale og internasjonale klinikere og forskere. Schizofrenidagene i Stavanger er blitt en konferansearena som er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng, og er Nordens største, faste tverrfaglige psykiatrikonferanse - et treffpunkt for nettverksbygging, faglig påfyll og gode kulturopplevelser.

Fag, kultur og fellesskap i 30 år - les historien om Schizofrenidagene her

Grønn og non-profit Som et årlig arrangement med 5000 deltagere, tenker vi mye  på hvordan vi kan være så miljøvennlige som mulig. I konferanseuken bruker vi Svanemerkede hotell, trykker på resirkulert papir, serverer kortreist mat, bestiller miljøtaxi, bruker digital app og vår samarbeidspartner Stavanger Forum er sertifisert Miljøfyrtårn.
 

I tillegg er vi opptatt av at vi er en non-profit konferanse, organisert av Stavanger Universitetsjukehus sammen med den ideelle stiftelsen Psykiatrisk Opplysning. Du som besøker oss skal vite at din deltageravgift går uavkortet til gjennomføring av konferansen fra år til år, og ikke til privat fortjeneste.

Schizofrenidagene 2019 'Stressology' arrangeres av Stavanger Universitetssjukehus klinikker psykisk helsevern og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning i nært samarbeid med Rogaland A-senter, RVTS Vest, Helse Bergen, Stavanger kommune, TIPS Stavanger, Mental Helse Ungdom, Universitetet i Stavanger, Sola DPS, Jæren DPS, MentalHelse SørVest.
Konferansen støttes av Stavanger kommune, Inge Stenslands Stiftelse, Rogaland Fylkeskommune,  og Helsedirektoratet.

Organisasjonskomite Schizofrenidagene 2019 'Stressologi':


Geir Sverre Braut, seniorrådgiver, SUS;  faglig leder, Schizofrenidagene 2019
Elin Skogen, Daglig leder, Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning/organisatorisk leder, Schizofrenidagene 2019;
Lars Ravn Øhlckers, Psykologfaglig rådgiver/Psykologspesialist, BUPA
Liv Fevang, undervisningsansvarlig konsulent med erfaringskompetanse
Kristin Fjermestad, Et.Individualpsykoterapeut/gruppeanalytiker, Polikl./leder MBT-team, Rogaland A-senter
Anja Hansgaard, overlege, SUS
Gunn Hinna, Rådgiver fagstab levekår, Oppvekst/levekår, Stavanger kommune
Kjetil Hustoft, medisinskfaglig rådgiver, SUS KPHV
Monica Bertinussen, psykologspesialist, SUS
Målfrid J Frahm Jensen, forfatter/erfaringskonsulent, PsykOpp
Jan Olav Johannessen, forskningssjef, SUS
Anne Martha Kalhovde, PhD, Leder FoU avd., Jæren DPS
Aida Naqasha, Konferanseansvarlig, PsykOpp
Jan -Erik Nilsen, faglig rådgiver, SUS
Dag Øystein Nordanger, psykolog/forsker, RVTS Vest
Gro Christensen Peck, Undervisning- og Forskningsavdeling, SUS
Jan Skandsen, avdelingsoverlege, BUP Stavanger
Åshild Skogerbø PhD, Undervisningsansvarlig psykolog, SUS
Jon Vidar Strømstad, Ass. Avdelingssykepleier, Sola DPS
Olav Thorsen, Klubbgata legesenter/SUS KPHV
Ine Haver, sosionom med videreutdanning i vold og traumatisk stress, Stavanger barneverntjeneste.
Hadje Pettersen, psykiatrisk sykepleier, SUS
Lotte Hansgaard, Overlege, PHBURA
Carina Lund, MentalHelse Ungdom
Asgeir Fowels, lege, SUS KPHV;
Julie-Anne Osaland Rosså, fagutviklingskonsulent i miljøterapi, SUS
Henriette Rafoss Refseth, psykolog faglig rådgiver KPHV