• Sondre Magnussen

    Co-Founder and COO, Speiz

    • 10:55 - 11:10 LEI UT DINE LEDIGE LOKALER!
      Netthandel krever store lagerplasser, også i sentrale bystrøk. Sterkt prispress, større usikkerhet og raske endringer i et allerede konkurransekrevende marked gjør at mange lokaler i sentrum står tomme, i påvente av nye leietakere eller godkjenning av reguleringsplaner. Hvordan tenke nytt for å løse dette?
Cookies policy