Regler och villkor

Avbokningsregler för konferenser
Vid avbokning, som skall göras skriftligen och bekräftas via email, debiteras ingen avgift om avbokningen sker 28 dagar före första konferensdagen, 50 % om avbokningen sker senast 14 dagar före och 100% om avbokningen sker senare. Om du får förhinder och inte har möjlighet att delta kan du självklart överlåta din plats till en kollega.

Deltagare som har anmält sig till en gratis middag och uteblir debiteras 500:- om ej avbokning sker senast en vecka före konferensdagen.

Avbokningsregler för kurser
Vid avbokning, som skall göras skriftligen och bekräftas via email, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast en månad före kursdatum. Sker avbokning under sista månaden innan kursdatum debiteras 100 % av kursavgiften. Om du får förhinder och inte har möjlighet att delta kan du självklart överlåta din plats till en kollega.


Arrangemang utan avgift
För arrangemang utan avgift är din registrering bindande, men du kan naturligtvis överföra din plats till en kollega. Eventuell avbokning måste göras genom att skicka ett e-postmeddelande till info@insightevents.se senast två veckor före konferensen.
Din avbokning är bekräftad först efter att du har fått ett bekräftelsemeddelande.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället. Alla priser är exklusive moms.

Faktura
En faktura skickas med post inom två veckor efter beställningen.

Insight Events integritetspolicy

I samband med att du gör en anmälan till ett av våra event samlar vi in personuppgifter. Den personliga information som tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i informationssyfte och marknadsföringssyfte för Insight Events Sweden AB och Insight Events ApS. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part för ovan nämnda syften. Behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och med vår integritetspolicy.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vill du läsa mer om vår integritetspolicy, ändra eller ta bort någon information vänligen besök; www.insightevents.se/integritetspolicy 
 

Dokumentation
Många av våra föredragshållare uppdaterar sina anföranden i sista stund. Beroende på konferens/kurs tillhandahåller vi dokumentationen antingen elektroniskt eller via dokumentationspärm. Är dokumentationen elektronisk får du i anslutning till konferensen, via lösenord, tillgång till dokumentationen på vår webbsida. Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du skriver ut och tar med dig den till konferensen. Du kan även köpa dokumentation efter att arrangemanget gått av stapeln.

Fotografering
Vi tar fotografier på våra konferenser och kurser. Bilderna kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. Vill du inte att bilder där du finns med ska användas i detta syfte vänligen kontakta oss info@insightevents.se

Gratis deltagare
På vissa av våra konferenser kan det vara fritt deltagande för vissa yrkesgrupper. Anmäler man sig och inte dyker upp på eventet kan man bli fakturerad i efterhand.

-------------------------

Terms of payment

Payment is done against invoice no later than 3 days before the conference start.

Cancellation for conferences
If you cannot attend, a subsitute delegate may attend in your place. Your fee will be refunded for all cancellations received by us in writing and confirmed via e-mail at least 28 days prior to the event. A 50% refund will be offerd for cancellations received 14 days prior to the event. Thereafter no refunds will be given.

Cancellations for courses
If you cannot attend, a subsitute delegate may attend in your place. Your fee will be refunded for all cancellations received by us in writing and confirmed via e-mail at least 1 month prior to the event. Thereafter no refunds will be given.

Invoice
An invoice will be sent  within two weeks after the booking.

Documentation
You will receive the documentation either by password on the website or on the conference.

Pictures
We take pictures on our conferences and courses. The pictures might be used on our website or other material. If you don´t want the pictures to be used, please contact us on info@insightevents.se