• HD Lab

    HD Lab er en ny type virksomhed i byggebranchen som skaber forretningsmæssige fordele gennem brug af teknologi.
     
    HD Lab tilbyder hjælp til teknologi, præcis som det passer den enkelte virksomhed. Enten gennem konkrete ydelser, konsulentarbejde eller udviklingsprojekter. Selvom vi er glade for teknologi, handler det primært for os om at skabe positive forretningsmæssige resultater – lige meget om det handler om, at finde flere byggeretsmeter på en grund gennem automatiseret design, 3D-scanne eksisterende bygning til ombygning, understøtte salg af projektlejligheder eller kontorer gennem virtuelle gennemgange på en hjemmeside, lave digitale opmålinger på 1/3 af tiden, generere 3D-modeller til bygherrebeslutninger eller til projekteringsgrundlag, lave droneoptagelser, visualiseringer eller noget helt andet.