• Juul Frost Arkitekter

    JUUL l FROST Arkitekter er et internationalt orienteret og innovativt dansk arkitektfirma med en sammensat kompetence fra by-, bygnings- og landskabsarkitektur. Tegnestuen har gennem de seneste 20 år udviklet og projekteret strategiske byudviklingsstrategier, landskabsprojekter, erhvervs- og boligbyggeri samt forskning indenfor arkitektfaglige og samfundsmæssige emner.
     

    Tegnestuen arbejder ud fra et værdibaseret og helhedsorienteret grundlag, der sikrer, at alle projekter udarbejdes med henblik på et stærkt samspil mellem de fysiske rammer og det levede liv, og der skabes ny viden og metodeudvikling som en integreret del af projektløsningen.