• EDC Poul Erik Bech

    Vi er Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed og består af et landsdækkende mæglernetværk med 17 erhvervscentre, flere end 55 boligbutikker, projektafdelinger i øst og vest, et ejendomsadministrationshus samt et byggerådgivningsfirma. Det betyder, at vi kan hjælpe dig med alle ejendomsrelaterede opgaver – fra vurdering, salg og udlejning, til konvertering eller optimering af din ejendom, til rådgivning ved opførelse af nye erhvervs- eller boligbyggerier, eller sågar administration af dine ejendomme.

    Vi er desuden, for størstedelens vedkommende, ejet af den almennyttige fond Poul Erik Bech Fonden, og med overskuddet fra EDC Poul Erik Bech støtter fonden frivillige foreninger, der gør en forskel for børn.