28. mai 2019

Clarion Hotel The Hub

Biskop Gunnerus' gate 3, 0155 Oslo

LAGER OG LOGISTIKK 2019 
Prosjekter – investeringer

Behovet for logistikklokaler med høy kvalitet og strategisk beliggenhet vil bli tredoblet i løpet av noen år. De siste årene har denne sektoren hatt stor vekst på grunn av økt globalisering, urbanisering og kjøpekraft. Nå øker etterspørselen etter logistikkeiendommer, lagerbygg og pick-up-points på grunn av økt kostnadspress og ekspansjon innen netthandel.
 
Hvilke nye trender preger bransjen – og hvorfor er logistikksegmentet lønnsomt?
Vi skal diskutere investeringsstrategier, risikovurderinger og utviklingsmuligheter for å sikre god kapitalavkastning og verdistigning innen lager og logistikk. Vi vil også se nærmere på egenskaper og infrastruktur som fremtidige eiendomsprosjekter må ha for at investorer, eiere og leietakere får optimal effektivitet, kvalitet og lønnsomhet.
 
Lager og logistikk er nå mye mer spennende investeringsobjekterenn noensinne. 
Det blir stadig tøffere å finne lager- og logistikklokaler innen Oslos grenser, og det bidrar til økte leiepriser.Vil du investere i en hurtig voksende sektor, må du starte jakten på de beste lager- og logistikkbyggene nå! 
 

Pris: kr. 4 950,- per person eks mva
Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig senest 14 dager før arrangementet.

Registreringsdatoen er over, vennligst kontakt arrangøren av arrangementet.
9:00 - 9:05
Velkommen til LAGER OG LOGISTIKK 2019
9:05 - 9:30
DET NORDISKE EIENDOMSMARKEDET
Lager- og logistikkeiendom har alltid vært stabile eiendomsinvesteringer på grunn av lange, sikre kontrakter og lave tilpasningskostnader og risikoelementer. Endringer i handelsmønsteret skaper nå et større behov for lager- og logistikkbygg,service og pickup-points og kombinert handels- og lagervirksomhet. Hvilke bevegelsesmønstre er typisk for det nordiske eiendomsmarkedet – og hva med transaksjonsvolum og leienivå for ulike eiendommer og regioner?
9:30 - 9:55
ET ROBUST INVESTERINGSSEGMENT
Investering i det nordiske lager- og logistikksegmentet kan gi solid avkastning. Mange investerer på spekulasjon og begynner å bygge uten kunder. Men gunstige investeringer krever en god kjennskap til markedet. En ledende aktør innen lager og logistikk deler sitt syn på markedet og på hvordan identifisere gode investeringer og riktige utviklingsprosjekter. Finansieringsvilkår, partnerskapsmodeller og riktige investeringsstrategier er avgjørende for at en transaksjon skal generere god avkastning. Godt samspill mellom investorer, eiendomsdriftsselskaper og leietakere er også viktig for felles verdiskaping. 
9:55 - 10:15
UTLEIE AV LAGER OG LOGISTIKK EIENDOMMER - VIKTIGE BETRAKTINGER
10:15 - 10:35
Pause og mingling
10:35 - 11:00
NETTHANDELENS ENORME FREMGANG
Flere norske fysiske motebutikker går nå konkurs. Samtidig lykkes butikker på nett. Hva betyr dette for logistikkmarkedet? Netthandelkrever cirka tre ganger så mye logistikkareal som tradisjonell varehandel. Vi får innsikt i hvordan gigantene innen netthandel investerer i logistikkeiendom, og hvilke visjoner og planer de har for å styrke sine virksomheter ytterligere.
11:00 - 11:25
LOGISTIKK SOM KONKURRANSEKRAFT
Mengden av gods som transporteres på tvers av landet vokser som følge av både økt netthadel og import. Norske og internasjonale netthandelsaktører er avhengig av å ha profesjonelle logistikkpartnere, men hvordan sikrer logistikkforetakene seg en optimal leveringstjeneste? Hvordan planlegge en god lokal distribusjon, fulfilment og hurtig levering? Og hvilket  behov for lager og cross-dockingsarealer medfører dette? Helthjem deler sine erfaringer om struktur, partnerskap, lokasjoner og utnyttelse av infrastruktur. Og ikke minst forteller om hvordan styrke virksomhetens konkurransekraft ved å samtidig bidra til et grønnere samfunn.
11:25 - 12:15
Lunsj
12:15 - 12:40
NETTHANDEL SKAPER NYE BEHOV FOR INFRASTRUKTUR
12:40 - 13:05
HVA KJENNETEGNER MODERNE LAGER?
Gamle løsninger må byttes ut med nye for at logistikkforetak er konkurransekraftige i dagens marked. Hva kjennetegner moderne lagerbygg? Automatiserte robotlager og avanserte teknologiløsninger øker effektivitet, reduserer plassbehov, forbedrer vareflyt, fordobler leveransekapasitet på ordrene og senker håndteringskostnadene. Her får du inspirasjon til nødvendige investeringer for å sikre sterk vekst i fremtiden!
13:05 - 13:30
PROSJEKTUTVIKLING FOR MODERNE LAGER- OG LOGISTIKKBYGG
Reisen fra råtomt til ferdig næringseiendom kan være komplisert og utfordrende. Vi deler ulike erfaringer fra hele prosessen – fokus vil være på de viktigste suksesskriteriene, endrede offentlige rammebetingelser, leietakers nye behov og tanker om utviklingen i bransjen fremover.
13:30 - 13:30
Avslutning

Kart

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close