24. sep. 2020

Oslo

Oslo

Etter en vår uten mulighet til å møte bransjekolleger ansikt til ansikt, er det med stor glede og forventning at vi endelig kan invitere til konferanse igjen!

Om konfernsen:

Nå er lager og logistikk mer spennende investeringsobjekter enn noen gang tidligere.

Behovet for logistikkeiendommer, lagerbygg og pick-up-points vil bli tredoblet i løpet av noen år på grunn av økt kostnadspress og netthandel. Kampen om de beste logistikklokalene, med høy kvalitet og strategisk beliggenhet, er nå mye tøffere enn tidligere - det blir stadig vanskeligere å finne lager- og logistikklokaler innenfor Oslos grenser, og det bidrar til økte leiepriser.

Vil du investere i en hurtig voksende sektor, må du starte jakten på de beste lager- og logistikkbyggene nå!
Konferansen "Lager og logistikk" vil gi deg innblikk i investeringsstrategier, risikovurderinger og utviklingsmuligheter for å sikre god kapitalavkastning og verdistigning innen dette segmentet. Og du vil få vite hvilke egenskaper og hva slags infrastruktur fremtidige eiendomsprosjekter må ha for at investorer, eiere og leietakere skal få optimal effektivitet, kvalitet og lønnsomhet.

08:30 - 09:00
Registrering og morgenkaffe
09:00 - 09:05
Velkommen til Lager og logistikk 2020
09:05 - 09:35
LAGER OG LOGISTIKK: SEGMENTET SOM BARE VOKSER
Logistikkmarkedet er fortsatt ett av de mest ettertraktede segmentene i Norge, og er høyt oppe på investorenes ønskeliste. Et innblikk om marked og utvikling i logistikk-segmentet. Vi ser nærmere på etterspørselen etter nye lagerlokale rundt Norges største byer, omsetningen av lager og logistikkeiendommene det siste året, og andre relevante nøkkeltall som yield og leieprisnivåer. 
09:35 - 10:05
INVESTORER – HVA ER DE PÅ JAKT ETTER?
Mange aktører, private investorer, fond og syndikater er på jakt etter sentrale lager og logistikkbygg. Hva slags type eiendom, hvor i landet og hvilke strategiske mikrobeliggenheter ser investorer for seg? Hva er deres strategiske tilnærming og tilrettelegging for et bra kjøp eller salg? Hvordan ser de på samarbeidsmodeller og leiekontrakter?
10:05 - 10:35
FRA LOGISTIKKBYGG TIL EN MOTORVEI AV FIBERKABEL
Bulk Infrastructure har utviklet en imponerende portefølje av både lager/logistikkbygg og datasenterparker i Norge. De skal i tillegg bygge «en motorvei av fiberkabel rett inn på Sørlandet», der store globale aktører vil etablere seg, blant andre Amazon Web Services. Vi ser nærmere på denne spennende reisen med fokus på bærekraft og innovasjon – fra utvikling til moderne lagerbygg, til skapning av en betydelig datasenterindustri.
10:35 - 11:00
Pause og mingling
11:00 - 11:30
FRA KONSEPTUTVIKLING TIL KONTRAKTSSIGNERING
11:30 - 12:00
EN GLOBAL LEIETAKER – KRAV, BEHOV OG FORVENTINGER
12:00 - 13:00
Lunsj
13:00 - 13:30
UTFORDRINGER RUNDT LEIEAVTALER FOR LOGISTIKKBYGG
Markedet for lager- og logistikkeiendommer har vært i rivende utvikling de seneste årene. Endrede forbruksmønstre, særlig innenfor konsumentmarkedet, setter mange logistikkaktører på prøve, og flere spår at den historiske veksten i arealbehov ikke vil fortsette. Vi ser på enkelte forhold som gjør seg særlig gjeldende for leiemarkedet innenfor lager- og logistikk, og som kan være praktisk og relevant å ta i betraktning både ved inngåelse av nye leieforhold eller fornyelse av eksisterende, men også når man skal vurdere eksisterende leiekontrakter og kartlegge omfanget av partenes rettigheter og forpliktelser.
13:30 - 13:50
SLIK MAKSIMERER DU LAGERBYGGETS POTENSIALE
13:50 - 14:20
TO SPENNENDE PROSJEKTER
- Coop Gardermoen, et av Europas mest moderne logistikksenter

- Et nytt logistikkbygg på Alna
14:20 - 14:40
HVORDAN SER MORGENDAGENS LOGISTIKKMARKED UT?
14:40 - 14:40
Avslutning - Lager og logistikk 2020

Samarbeidspartnere