Anders Fomsgaard får Lægeforeningens Ærespris

I dag på årets Lægemøde er Anders Fomsgaard, overlæge og leder af Virus Forskning & Udviklingslaboratoriet på Statens Serum Institut, professor i Infektionsmedicin, Syddansk Universitet, blevet tildelt Lægeforeningens Ærespris, da han på fremmeste vis har løftet dansk virusforskning markant, og igennem hele sin karriere har gjort en storstilet indsats i diagnosticering og bekæmpelse af vira. Senest under corona-pandemien. “Anders Fomsgaard får Lægeforeningens Ærespris ...
Læs mere >

Pressemeddelelse fra Lægeforeningen om den nye sundhedsaftale

Regeringen er netop blevet enig med et folketingsflertal om en ny aftale på sundhedsområdet. Lægeforeningen kvitterer for, at der er tale om en bred aftale, der lægger spor ud til udviklingen af sundhedsvæsenet. ”Det er en god start, at der nu tages hul på at give bedre kvalitet til patienter i kommunale sundhedstilbud. Samtidig er det glædeligt med flere praktiserende læger,” siger Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen. Et flertal af Folketingets partier har netop ...
Læs mere >

NU skal vores retssikkerhed forbedres

Af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen Leder bragt i Ugeskrift for Læger den 12. maj 2022 Lige nu forhandler regeringen og de politiske partier om en ny sundhedsreform. Det udkast, som regeringen har spillet ud med, handler mest om forebyggelse og nye måder at organisere sundhedsvæsenet på. Men der er også – meget vigtige – linjer, der forholder sig til det klagesystem, som »ligger i baghovedet« hos rigtig mange af os, når vi går på arbejde, og som har rigelig ...
Læs mere >

Trustpilot-indberetninger og usaglig mistænkeliggørelse: STPS underminerer lægers retssikkerhed

Af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen Debatindlæg bragt i Avisen Danmark den 13. maj 2022 Vi har siden 2016 oplevet, at Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) mister proportionssansen, når den forvalter sin rolle som ”borgernes vagthund i sundhedsvæsenet” med overdreven mistillid og mistænkeliggørelse af læger. Det rammer lægers retssikkerhed.  Vi ser eksempler på, at styrelsen starter sager på baggrund af påstande fra eks-kærester eller -ægtefæller, ...
Læs mere >

Efter kritik: Lægeforeningen skal alligevel høres i evalueringen af »strammerpakken«

Lægeforeningen har presset på for at blive hørt i evalueringen af den såkaldte strammerpakke. Blandt andet i et brev til sundhedsminister Magnus Heunicke, som påpegede, at det var »uacceptabelt«, at Lægeforeningen var skrevet ud af kommissoriet. Presset har virket, og Lægeforeningen skal nu høres som led i evalueringen af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, der sættes i gang i maj efter næsten to et halvt års ventetid.   Lægeforeningen skal alligevel ...
Læs mere >
Cookies policy