• OK Plast

    OK Plast fremstiller og markedsfører produkter af plast til stalden og folden. UV stabilisering sikrer produkterne en lang levetid. Desuden er alle rå- og hjælpestoffer godkendt til at komme i kontakt med fødevarer. Produktprogrammet rummer høkrybber og slow feedere, foderringe, langtrug til kalve, geder og får, kraftfoderautomater til kalve og fedekalve, drikkekar og drikkekopper, foderautomater til fravænnede grise og slagtesvin, vand- og foderskåle, foderkrybber, trug, automater til grønhø og halm, smågrisetrug, drivplader, spande, slikstensholdere, foderskovle m.m.

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close