• Øyvind Tanum

  Smartbysjef, Trondheim kommune

  Øyvind Tanum er Smartbysjef i Trondheim kommune. Han har bakgrunn fra finans, og har brukt de siste årene på å jobbe med systematikk for smart og bærekraftig utvikling både lokalt og nasjonalt. Han er en pådriver for hvordan teknologi og data kan bidra til bærekraftig verdiskaping, og har også vært en pådriver for å etablere en nasjonal plattform for digital medvirkning, i regi av nettverket Smartbyene.
   

  Taler til følgende sessioner
  • 11:30 - 12:30 Workshop 18A - Hva skal vi med involvering om vi ikke har systematisert innsikten?

   Trondheim kommune gjennomfører som andre kommuner til enhver tid flere store prosesser for innbyggerinvolvering. På tross av dette er det per i dag ingen god måte å håndtere felles innsikt i innbyggernes behov og meninger. Innbyggerinvolvering er ressurskrevende, og mange prosjektbaserte, parallelle prosesser fører til medvirkningstretthet blant innbyggere, dårlig ressursbruk og et fragmentert helhetsbilde. Arbeidet med en innsiktsbase for Trondheim kommune kombinerer kompetanse på medvirkning og prosess, med kunnskap om databaser og dataflyt.

   I denne sesjonen ønsker vi å trekke frem caser hvor denne typen systematikk har blitt brukt, og jobbe sammen og diskutere bruksområder og muligheter for denne typen verktøy og prinsipper i ulike samskapingsprosesser. 

   13:00 - 14:00 Workshop 18B - Hva skal vi med involvering om vi ikke har systematisert innsikten?
   Trondheim kommune gjennomfører som andre kommuner til enhver tid flere store prosesser for innbyggerinvolvering. På tross av dette er det per i dag ingen god måte å håndtere felles innsikt i innbyggernes behov og meninger. Innbyggerinvolvering er ressurskrevende, og mange prosjektbaserte, parallelle prosesser fører til medvirkningstretthet blant innbyggere, dårlig ressursbruk og et fragmentert helhetsbilde. Arbeidet med en innsiktsbase for Trondheim kommune kombinerer kompetanse på medvirkning og prosess, med kunnskap om databaser og dataflyt.

   I denne sesjonen ønsker vi å trekke frem caser hvor denne typen systematikk har blitt brukt, og jobbe sammen og diskutere bruksområder og muligheter for denne typen verktøy og prinsipper i ulike samskapingsprosesser. 
Cookies policy