• Kristin Solhaug Næss

  Rådgiver og prosjektleder, Trondheim kommune, FoU-prosjektet

  Kristin Solhaug Næss er rådgiver for innbyggerinvolvering i Trondheim kommune, og er prosjektleder for FoU-prosjektet om digital medvirkning, et samarbeid mellom nettverket Smartbyene og KS. Hun er utdannet arkitekt og stedsutvikler med et hjerte for samskaping. De siste årene har hun fokusert på hvordan teknologi og digital medvirkning kan være en støtte for hvordan vi utvikler byene og samfunnet vårt. 
   

  Taler til følgende sessioner
  • 11:30 - 12:30 Workshop 18A - Hva skal vi med involvering om vi ikke har systematisert innsikten?

   Trondheim kommune gjennomfører som andre kommuner til enhver tid flere store prosesser for innbyggerinvolvering. På tross av dette er det per i dag ingen god måte å håndtere felles innsikt i innbyggernes behov og meninger. Innbyggerinvolvering er ressurskrevende, og mange prosjektbaserte, parallelle prosesser fører til medvirkningstretthet blant innbyggere, dårlig ressursbruk og et fragmentert helhetsbilde. Arbeidet med en innsiktsbase for Trondheim kommune kombinerer kompetanse på medvirkning og prosess, med kunnskap om databaser og dataflyt.

   I denne sesjonen ønsker vi å trekke frem caser hvor denne typen systematikk har blitt brukt, og jobbe sammen og diskutere bruksområder og muligheter for denne typen verktøy og prinsipper i ulike samskapingsprosesser. 

   13:00 - 14:00 Workshop 18B - Hva skal vi med involvering om vi ikke har systematisert innsikten?
   Trondheim kommune gjennomfører som andre kommuner til enhver tid flere store prosesser for innbyggerinvolvering. På tross av dette er det per i dag ingen god måte å håndtere felles innsikt i innbyggernes behov og meninger. Innbyggerinvolvering er ressurskrevende, og mange prosjektbaserte, parallelle prosesser fører til medvirkningstretthet blant innbyggere, dårlig ressursbruk og et fragmentert helhetsbilde. Arbeidet med en innsiktsbase for Trondheim kommune kombinerer kompetanse på medvirkning og prosess, med kunnskap om databaser og dataflyt.

   I denne sesjonen ønsker vi å trekke frem caser hvor denne typen systematikk har blitt brukt, og jobbe sammen og diskutere bruksområder og muligheter for denne typen verktøy og prinsipper i ulike samskapingsprosesser. 
Cookies policy