• Trude Senneseth

  Programansvarlig, Samskaping i Vest

  Taler til følgende sessioner
  • 11:30 - 12:30 Workshop 16A - Ansvarlig innovasjon: Med brukernes stemme som utgangspunkt, for samskaping og endring i helse- og velferdstjenester for psykisk helse og rus
   Psykisk helse og rus er det området hvor vi er dårligst til å skape den sammenheng og helhet våre innbyggere trenger i helse- og velferdstjenester, ifølge SINTEF. Barrierer og gap mellom siloorganiserte tjenester truer pasientsikkerheten.

   Vi arbeider for ansvarlig innovasjon i vår region. Brukerinvolvering øker sannsynligheten for at vi løser de riktige problemene, styrker samarbeidet på tvers av sektor og nivå og reduserer risikoen for å investere for mye ressurser i kostbare og/eller utilstrekkelige løsninger.

   I Øyane-modellen for innovasjon opplever vi at felles lytting til brukerne våre, kan gi et felles grunnlag for utvikling. Vi vil presentere hvordan vi gjennom innsikt fra felles brukere kan skape en dypere forståelse av deres opplevelse, og fremme lokalt engasjement for endring på tvers av sektor og nivå. Gjennom likeverdig partnerskap og tjenestedesign mellom organisasjoner som kommuner, spesialisthelsetjeneste og NAV, kan vi skape nødvendig forankring, redusere kompleksitet og mobilisere ressurser og pågangsmot for endring, dersom innbyggere, ansatte og ledere i de ulike organisasjonene deltar aktivt gjennom hele prosessen.

   Vi vil i denne workshopen presentere to prosjekter i programmet Samskaping i Vest, rundt grupper av pasienter/innbyggere som har stort behov for komplekse helse- og velferdstjenester. Innsiktsarbeid, plan for utvikling og hvordan vi forankrer i ledelse på tvers av fire selvstendige organisasjoner står sentralt. Les gjerne mer om oss her Samskaping i Vest - Helse Bergen (helse-bergen.no)
   13:00 - 14:00 Workshop 16B - Ansvarlig innovasjon: Med brukernes stemme som utgangspunkt, for samskaping og endring i helse- og velferdstjenester for psykisk helse og rus
   Psykisk helse og rus er det området hvor vi er dårligst til å skape den sammenheng og helhet våre innbyggere trenger i helse- og velferdstjenester, ifølge SINTEF. Barrierer og gap mellom siloorganiserte tjenester truer pasientsikkerheten.

   Vi arbeider for ansvarlig innovasjon i vår region. Brukerinvolvering øker sannsynligheten for at vi løser de riktige problemene, styrker samarbeidet på tvers av sektor og nivå og reduserer risikoen for å investere for mye ressurser i kostbare og/eller utilstrekkelige løsninger.

   I Øyane-modellen for innovasjon opplever vi at felles lytting til brukerne våre, kan gi et felles grunnlag for utvikling. Vi vil presentere hvordan vi gjennom innsikt fra felles brukere kan skape en dypere forståelse av deres opplevelse, og fremme lokalt engasjement for endring på tvers av sektor og nivå. Gjennom likeverdig partnerskap og tjenestedesign mellom organisasjoner som kommuner, spesialisthelsetjeneste og NAV, kan vi skape nødvendig forankring, redusere kompleksitet og mobilisere ressurser og pågangsmot for endring, dersom innbyggere, ansatte og ledere i de ulike organisasjonene deltar aktivt gjennom hele prosessen.

   Vi vil i denne workshopen presentere to prosjekter i programmet Samskaping i Vest, rundt grupper av pasienter/innbyggere som har stort behov for komplekse helse- og velferdstjenester. Innsiktsarbeid, plan for utvikling og hvordan vi forankrer i ledelse på tvers av fire selvstendige organisasjoner står sentralt. Les gjerne mer om oss her Samskaping i Vest - Helse Bergen (helse-bergen.no)
Cookies policy